Tag Archives: Brand Identity

Brand Identity là gì và những yếu tố tạo nên Brand Identity

Brand Identity

Trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo tồn tại rất nhiều khái niệm chuyên ngành mà Designer cần lưu ý, trong đí khái niệm về brand identity là một khái niệm quan trọng và bạn cần phải hiểu rõ. Ngoài ra thuật ngữ “CI” (Corporate Identity – Danh tính doanh nghiệp) cũng ngày càng trở […]