Dưới đây là danh sách các nguyên tắc thiết kế logo mà nhà thiết kế cần tuân thủ để có được một logo đẹp và tạo thiện cảm cho khách hàng.