Standee Tết nguyên đán

Khách hàng: Blitz Coffee

Khu vực: Tp.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Coffee

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế bảng standee