Standee sự kiện

Khách hàng: Blitz Creative

Khu vực: Tp.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Agency

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế bảng standee