Standee Chương Trình Laydy Night

Khách hàng: Lylak

Khu vực: Tp.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Bar & PUB

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế bảng standee