Standee Lễ Giáng Sinh

Khách hàng: Blitz Coffee

Khu vực: Tp.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Coffee

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế bảng standee

Chủ đề thiết kế: Lễ Giáng Sinh